Liên hệ

;Liên hệ danh ba taxi viet để đóng góp hoặc hợp tác với chúng tôi

Liên hệ

Chúng tôi rất cảm ơn khi bạn đóng góp cho website.

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi qua email:webfaceviet@gmail.com

Hoặc qua form này: Google Form

Bạn có thể gửi:

- Gửi ý kiến

- Gửi thông tin, bổ sung cho các hãng taxi

- Gửi thông tin hợp tác

...